Öğretmenlerden bahsediyorum, eğitim fakültelerinden mezun olup, özel piyasada iş yapmaya çalışanlardan…

Öğretmen maaşlarının yetersizliği, özel piyasanın da çekici dolgun maaşları yüzünden nitelikli bilgi teknolojileri eğitimcileri özel piyasayı tercih ediyorlar. Bu soruna bir DUR denmeli!

KPSS sınavıyla sözde öğretmen yeterliliği seçilere öğretmenlerimiz atanıyor. Öğretmenlik kazanabilmek için çalışıp didinip, yükseköğretime yerleşiyoruz. Yıllarca yine çalışıp didinip mezun oluyoruz. Sonra yine yetersiz görülüp tekrar sınava giriyoruz. Yerleşme neye göre bakılıyor?

Genel Yetenek

Genel Kültür

Peki, bunlar bir öğretmenin alan yeterliliğini kanıtlar nitelikte sorular mı?

Asla!

Bir öğretmenin atanabilmesi için tekrar sınav yapılacaksa, alan bilgisi sınavı olmalıdır. Bu da eğitim sisteminde eğitimcilerin niteliklerini arttıracaktır. Bugün hiçbir şey öğrenmeden mezun olanlar da var, hiçbir şey ÖĞRENEMEDEN mezun olanlar da var. Sebep açık:

Atamalarda ALAN BİLGİSİ önemsenmiyor.

Hala yerleştirme konusunda bir sistem iyileştirme çalışması yapılmıyor. İşimiz gücümüz sınav sorularıyla uğraşmak. Biraz daha derinden olaya bakılsa, çok büyük bir adım atılmış olacak. Bugün iyi nitelikli öğretmenlerin özel piyasada harcanmasına göz yummamalıyız. Bu soruna sadece bir eğitimciyi kaybetmek gözüyle bakılmamalı. Onunla birlikte, yüzlerce binlerce öğrenci daha az bilgiyle öğrenim görecek, daha yetersiz bireyler olacaklar. Bence bilgi kaybı, nesil ilerledikçe çığ gibi büyüyecek. Bu alanda hem devletimizden, hem geleceğin eğitimcilerinden büyük bir adım bekliyorum. Ne kadar çok kişi olursak, o kadar çok iyi yetişmiş öğrencilerimiz olur.  Devletin bu konuda atacağı bir adım olur mu bilemiyorum. O konuda biraz karamsarım, fakat siz geleceğin eğitimcilerinin bu konuda bir adım atabileceğine yürekten inanıyorum.

İdealist gelecek eğitimcilerine saygılarımla.

About admin

Deniz is an Asistant Art Manager at ATIG Investment Securities, one of the remarkable company of the financial sector in Istanbul. She has been working on User Interfaces, Experience and Interaction Design as a lead designer.